Data: 
Sunday, 14 May, 2006 - 19:30

FONT - REGADA FOTOGRAMES MUSICALS SA