Data: 
Martes, 8 Noviembre, 2005 - 22:30
Estil: 

ALFONS CARRASCOSA GRUP + Convidats