Pasar al contenido principal

En els seus inicis (1r Festival, any 1982), un dels objectius del Festival Jazz Terrassa era programar tipus de concerts que, per la seva gran audiència potencial i pel seu cost, era impossible incloure en la programació del petit local de la vella Jazz Cava. Els concerts estelars es celebraven, doncs, en auditoris grans, com el Centre Cultural de la CET, el cinema La Rambla i, fins i tot, condicionant expressament l'espai de l'actual Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica, locals que permetien uns aforaments des de 700 fins a més de 3.000 espectadors.

L'evolució del panorama jazzístic cap a una reducció de les diferències entre grans primeres figures i producció majoritària (reducció real quant a interès cultural, malgrat que el mercantilisme mundial intenti seguir concentrant l'interès comercial en unes poques primeres figures) implica que cada cop tingui menys sentit la programació de concerts massius. L'aforament ideal actualment és precisament el de la Nova Jazz Cava, entre 200 i 300 espectadors. Tot i això es manté vigent el motiu principal del Festival, que és el d'apropar el jazz a un públic més majoritari. Aquest només respondrà a una oferta més concentrada, més intensa i més àmplia que la de la Temporada Estable, tot i que l'objectiu d'oferir el més significatiu del panorama jazzístic, tant internacional com local, sigui similar.

El Festival es celebra anualment, durant el mes de març, i compta amb importants patrocinis i col.laboracions. L'estructura bàsica és la següent: concerts a la Nova Jazz Cava, sense descartar, en algun cas que l'audiència potencial sigui superior, la celebració en un auditori més gran. Concerts gratuïts a l'aire lliure, dissabtes a la plaça Vella i diumenges a la plaça de Catalunya, i el Píncic Jazz al Parc de Vallparadís convertit des de l'any 1999 en l'activitat mes participativa del Festival. Altres activitats com sessions golfes, jam sessions, exposicions, debats, cinema, stage de Swing... depenent de les motivacions i col.laboracions de cada convocatòria amb d'altres col.lectius.

Últims festivals

Veure'ls tots