Data: 
Martes, 26 Octubre, 1999 - 22:30
Estil: 

Giulia Valle + Convidats