© Miquel Carol
Data: 
Friday, 21 June, 2013 - 22:30
Estil: 

FARRÀS·PUIGBÒ·ORTIZ·FONT