Data: 
Tuesday, 29 November, 2005 - 22:30
Estil: 

ALFONS CARRASCOSA GRUP + Convidats