Data: 
Saturday, 26 May, 1990 - 00:30
Estil: 

Pere Ferré / Dolores Mar Quintet