Data: 
Jueves, 25 Febrero, 1982 - 19:00

'Exposició del Concurs de Cartells'

Inauguració del I Festival de Jazz Terrassa

'Exposició del Concurs de Cartells'

Lliurament del Premi