Data: 
Miércoles, 23 Marzo, 1988 - 22:00
Estil: 

GEORGE ROBERT - TOM HARRELL QUINTET