Data: 
Saturday, 13 January, 1979 - 23:30
Tipus esdeveniment: 
Estil: 

CADAQUÈS ENSEBMLE