Data: 
Sunday, 19 November, 1978 - 18:30
Estil: 

LOU BENNETT-ADRIÀ FONT