Data: 
Sunday, 25 November, 1984 - 19:00
Estil: 

QUINTET D'EGARA