Data: 
Sunday, 9 November, 1997 - 19:30
Estil: 

'ESTÀNDARDS'