La Nova Jazz Cava

El local supera la dicotomia entre club i sala de concerts. Front a la tòpica imatge del petit club de jazz, que aconsegueix el caliu a base d'uns espais reduíts, amb mala visibilitat i amb l'aire espès, ens trobem amb una àmplia sala ben climatitzada, amb un mobiliari confortable, il.luminació adequada, tant escènica com ambiental, i una eleveda tecnologia electroacústica.

Aquestes qualitats satisfan les més altes exigències d'una sala de concerts. Al mateix temps, una disposició flexible del mobiliari i un servei de bar complert, permeten la informalitat, la mobilitat i la multiplicitat d'usos exigibles a un club de jazz.

La instal.lació de la Nova Jazz Cava s'efectuà rehabilitant l'antiga sala de ball de l'Ateneu Terrassenc, edifici construít el 1896 i catalogat en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat. Una primera fase de restauració per garantir-ne l'estabilitat va fer-se amb motiu de la reforma el 1990 de la plaça o pati interior de l'Ajuntament, mitjançant la construcció d'un entorn exterior de maó vist. La rehabilitació i condicionament definitius per al seu nou ús van finalitzar el 1994.

Les principals característiques d'aquest edifici són la seva simetria central, amb planta de forma octogonal i la seva gran alçària lliure interior, amb les atractives encavallades de fusta de l'estructura de la coberta. L'emplaçament exempt, amb separacions de les edificacions veínes, és òptim per a un bon aïllament acústic i per a les necessàries evacuacions en cas d'emergència. La sala te un aforament legal de 434 persones.

Al mig de l'illa entre la Rasa i el Raval, tancant el pati o plaça interior de l'Ajuntament, la Nova Jazz Cava es troba en el mateix carrer que el Teatre Alegria. A més, està directament connectada amb la plaça Didó, completant així el conjunt d'equipaments culturals amb façana a aquesta plaça: la Sala Muncunill i l'Institut del Teatre.

Horari d'obertura habitual:

Dimecres de 20h a 00h: Classes i Ball Social de Lindy Hop

Dijous de 20h a 02h: Jam Sessions (22h)

Divendres i Dissabtes de 20h a 03h: Concerts (22:30h)

Situació: 

Passsatge Tete Montoliu s/n 08221 Terrassa

Demana informació

 

Nova Jazz Cava
Jazzterrasman 2015 Big Mama Montse!