imatges colorbox

exposip.jpg

informació

Autoria: 
Miquel Carol
Inauguració de l'Exposició a la casa Soler i Palet 'Festival de Jazz Terrassa vist pels alumnes del CITM'