Primary tabs

Joerg Hegemann

Joerg Hegemann de Witten, Alemanya, fa més de 21 anys que toca arreu del món. Nascut el 1966, va sentir el seu primer Boogie Woogie en un programa de ràdio a principis dels vuitanta i immediatament va quedar captivat per aquesta música. El 1983 va veure un concert del gran pianista Axel Zwingenberger, qui va inspirar a Joerg a començar a tocar Boogie Woogie. Sense cap formació clàssica va estudiar aquest dinàmic estil de música de forma autodidacta. És un amant de l’estil clàssic del Boogie Woogie dels tres grans herois, Albert Ammons, Meade Lux Lewis i Pete Johnson, els quals varen popularitzar el Boogie Woogie a nivell mundial. Especialment l’estil molt melòdic i bluesy de l’Albert Ammons és la influència més important en el desenvolupament de la música d’en Joerg Hegemann. Joerg Hegemann ha fet gires per quasi una dotzena de països europeus, des de Noruega a Suïssa, des de França a Hungria. Ha tocat a programes de ràdio i televisió, i en nombrosos concerts a clubs i festivals de Jazz. Ha enregistrat 5 CD’s. Pel 100 aniversari del seu ídol musical, va produïr el CD A Tribute To Albert Ammons amb el suport de Lila Ammons, la neta del rei del Boogie. Tocant el Boogie Woogie d’una manera ben autèntica, Joerg és reconegut pel seu estil melòdic i ple d’energia i en totes les seves actuacions es guanya el públic amb la seva música.