Sonny Grey amb Tete Montoliu Trio

Thursday, 31 October, 1974 - 23:00

Joe Henderson amb Tete Montoliu Trio

Sunday, 13 October, 1974 - 18:30

Joe Henderson amb Tete Montoliu Trio

Saturday, 12 October, 1974 - 23:00

Joe Henderson amb Tete Montoliu Trio

Saturday, 12 October, 1974 - 18:30