Pony Poindexter amb Tete Montoliu Trio

Tuesday, 6 January, 1976 - 18:30

Pony Poindexter amb Tete Montoliu Trio

Sunday, 4 January, 1976 - 18:30

Pony Poindexter amb Tete Montoliu Trio

Saturday, 3 January, 1976 - 23:00

Pony Poindexter amb Tete Montoliu Trio

Thursday, 1 January, 1976 - 18:30

Pony Poindexter amb Tete Montoliu Trio

Sunday, 28 December, 1975 - 18:30

Pony Poindexter amb Tete Montoliu Trio

Saturday, 27 December, 1975 - 23:00