KAI WINDING AMB TETE MONTOLIU TRIO

Thursday, 1 February, 1979 - 00:00