KAI WINDING AMB TETE MONTOLIU TRIO

Thursday, 1 February, 1979 - 00:00

KAI WINDING AMB TETE MONTOLIU TRIO

Monday, 1 January, 1979 - 18:30

KAI WINDING AMB TETE MONTOLIU TRIO

Sunday, 31 December, 1978 - 18:30

KAI WINDING AMB TETE MONTOLIU TRIO

Saturday, 30 December, 1978 - 23:30

KAI WINDING AMB TETE MONTOLIU TRIO

Wednesday, 1 February, 1978 - 00:00

KAI WINDING AMB TETE MONTOLIU TRIO

Sunday, 1 January, 1978 - 18:30