Pere Ferré / Dolores Mar Quintet

Saturday, 26 May, 1990 - 00:30