Pestanyes primàries

Àlex Flórez

Álex Florez, té una llarga trajectòria acadèmica interessant-se tant per la formació clàssica, al Conservatori de Terrassa, com pels ritmes de Jazz, rebent classes de músics actius com Mario Rossy, Eladio Reinón, Robin Eubanks o Jordi Rossy.