Política de privacitat de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES
 

Al moment que l'usuari es registra a través de qualsevol formulari/qüestionari/servei al web de JAZZ TERRASSA, les seves dades personals són incorporades a la nostra base de propietat i responsabilitat de JAZZ TERRASSA (Vocalia dels Amics de les Arts i Juventuts Musicals) amb domicili a Terrassa al carrer del Teatre n.2, i s'utilitzaran únicament pel fi especificat en cada formulari/qüestionari/servei i per enviar únicament comunicats/informacions de JAZZ TERRASSA que puguin ser de l'interès de l'usuari.
JAZZ TERRASSA assegura la confidencialitat de les dades aportades per tots els usuaris registrats, i garanteix que en cap cas seran cedides a tercers.

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES: LOPD
 

En compliment d'allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'usuari registrat a JAZZ TERRASSA podrà exercir en tot moment els seus drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, comunicant-ho mitjançant correu electrònic a info@jazzterrassa.org o per escrit a la següent adreça postal: Sant Pere n.46 1er, 08221 - Terrassa. Barcelona (Espanya).