Data: 
dijous, 5 març, 2009 - 20:02
Estil: 
Organitza: Fotografia Multimedia d'AA.AA i JJ.MM.

'MUSICS DE JAZZ'

Horari d'exposició: de dilluns a diumenge de 15:00h a 01:00h