Data: 
diumenge, 19 maig, 1985 - 19:00
Estil: 

JAI JAZZ BANDA