KAI WINDING AMB TETE MONTOLIU TRIO

dissabte, 31 desembre, 1977 - 23:59

KAI WINDING AMB TETE MONTOLIU TRIO

dissabte, 31 desembre, 1977 - 00:00

MICHEL ROQUES AMB TETE MONTOLIU TRIO

dilluns, 26 desembre, 1977 - 18:30

MICHEL ROQUES AMB TETE MONTOLIU TRIO

diumenge, 25 desembre, 1977 - 23:30

MICHEL ROQUES AMB TETE MONTOLIU TRIO

diumenge, 25 desembre, 1977 - 18:30

MICHEL ROQUES AMB TETE MONTOLIU TRIO

dissabte, 24 desembre, 1977 - 23:30

JORDI SABATÉS PIANO SOL

diumenge, 18 desembre, 1977 - 18:30

JORDI SABATÉS PIANO SOL

dissabte, 17 desembre, 1977 - 23:30

JAZZMIN

diumenge, 11 desembre, 1977 - 18:30

JAZZMIN

dissabte, 10 desembre, 1977 - 23:30

JAZZMIN

divendres, 9 desembre, 1977 - 23:30

CERCLE

dijous, 8 desembre, 1977 - 18:30

CERCLE

dimecres, 7 desembre, 1977 - 23:30

CATALONIA JAZZ GRUP

diumenge, 4 desembre, 1977 - 18:30

CATALONIA JAZZ GRUP

divendres, 2 desembre, 1977 - 23:30