Pony Poindexter amb Tete Montoliu Trio

dissabte, 31 març, 1973 - 23:00

Pony Poindexter amb Tete Montoliu Trio

diumenge, 12 novembre, 1972 - 18:30

Pony Poindexter amb Tete Montoliu Trio

dissabte, 11 novembre, 1972 - 23:00